İSTANBUL HABER DETAY SAYFASI

ÇOĞUNLUK HAKLIMIDIR ?

  • 09/05/2018 - 21:52:04
  • GENEL
  • İSTANBUL
  • KAYNAK: ALİ RIZA EMÜL
cogunluk-haklimidir

 ÇOĞUNLUK HAKLIMIDIR.? - DEMOKRASİ NEDİR.? İnsanların birçoğunda demokrasi denildiğinde akla ilk gelen kendilerini belirli zaman dilimlerinde sandığa giderek oy vermeleri ve yönetenlerini seçmeleri gelmektedir.Bu da  toplumların çoğunluğun azınlığa hükmetmesi algısına düşmelerine vesile olmaktadır,  Halbu’ki demokrasi her bir bireyin haklarını gasp etmeden özgürce yaşayabilme anlayışıdır.Ne yazık ki son dönemlerde demokrasinin insan toplumuna secimler yolu ile dayatılan çoğunluk  kavramı  anlayışının yerleştirilmesine yol açmıştır. Demokrasi ile tamamen zıt bir kutba doğru gitmeye ve bu zıt kutbun ana fikri olarak insan toplumunun beynine bu çoğulculuğun dedikleri demokrasi gibi algı oluşturulması yöneten zümreler tarafından amaçlanmaktadır  ve bunda da başarıya ulaşmışlardır. Toplumları bu doğrultuda kendi amaçları uğruna düzene sokmak ve bu düzende insanları daha rahat yönetmek asıl amaçlarıdır.Çoğunluk her zaman haklımıdır?Çoğunluğun, kalabalık gurupların ve iktidar sahiplerinin görüşlerine muhalif sözler söylediğinizdeBu kadar çok insan yanlış yolda ve hatalı olup bir sen mi haklısın sözlerine muhatap olursunuz.Hatta yüzde yüz haklı olduğunuz hususlarda deliller ortaya koysanız bile,Çoğunluğa ve kalabalıklara uyan, güçlünün, yetki sahiplerinin yanında olan insanlar,Sen; büyüğümüzden, Ağabeyimizden, Reisimizden, Başkanımızdan daha iyi mi bileceksin deyip azarda yeriz.Kale bile almazlar sizi nede olsa çoğunluk sende değildir.Çünkü siz yalnızsınız. Çünkü siz azınlıktasınız. Nede olsa sandıkta çoğunluk ondan yanadır.Çünkü onların gözünde çoğunluk haklıdır.Çünkü onların gözünde çoğunluğu olan haksızda olsa haklıdır..O haksızlık yapsa da çoğunluk onunla beraberdir.Peki, işin hakikati nedir?Gerçekten çoğunluk haklımıdır ?Şayet güçlü ve kuvvetli oldukları zan edilenler,  haklı olsaydılar bu gün maddi ihtirasları uğrunda insanlara zulüm yapa bilen devletlerin ve milletlerin haklı olmaları icap ederdi.Şayet azınlıklar haksız olsalardı Nuh aleyhisselam ve gemisine binen bir avuç insanlarında haksız olmaları, gemiye binmeyip boğulan azap ve cezaya müstahak olan çoğunluğun haklı olmaları icap ederdi.Nitekim nice peygamberler gelmiş bazıları iki üç tane ümmet bula bilmişlerdir.Hatta bazı peygamberleri bir ümmet dahi bulamamışlardır.Ancak vazifelerini de ifa etmişlerdir.İşin özü demokrasi yanlızca seçimde oy kullanmak değildir. Belki çoğunluğu kazana bilirsin ama demokrasi her bir bireyin karşısındaki insanın hakkını gasp etmemek  giyiminden kuşamına dininden eğitimine saygıda kusur etmeden adilce davranmak olmalıdır ve öyledir.Buda unutulmamalıdır ki yalnızca  kuvvetler ayrılığı ile mümkün kılına bilir.Bir toplumun demokrasi içinde yaşaya bilmesi içinde gereken temsilde adalet ve kuvvetler ayrımının iyi yapılması hak,hukuk,adalet ve yönetim işlerinin bir birinden bağımsız ayrı kılınması ile mümkündür. Yoksa çoğunluğu elde etmek hepimize hak,hukuk adalet açıkçası demokrasi getirmez yalnız ca birilerine sizi ezmek için güç katar ve siz belirli aralıklarla verdiğiniz bir oyu demokrasi olduğunu sanır sürünür gidersiniz..  Saygılarımla...                                                                                                  A.Rıza EMÜL