MALATYA HABER DETAY SAYFASI

BURAK BA?ARAN’IN“Senin ?ark?lar?n” isimli albümü çok yak?nda müzik marketlerde

  • 30/12/2017 - 14:57:45
  • MÜZİK HABERLERİ
  • MALATYA
  • IHA
burak-ba-aran-in-senin-ark-lar-n-isimli-albumu-cok-yak-nda-muzik-marketlerde

BURAK BA?ARAN’DAN SEN?N ?ARKIN KL?B? Huzur veren sesi ile sevenlerinin uzun süredir bekledi?i Burak Ba?aran’?n, Irsel Çivit önderli?inde, Viya Müzik etiketiyle, kendi söz ve bestelerinden olu?an “Senin ?ark?lar?n” isimli albümü çok yak?nda müzik marketlerdeki yerini alacak. Albümün ilk klibi Yusuf Kayaalp yönetmenli?inde “Senin ?ark?n” ?ark?s?na geldi. Burak Ba?aran'?n her ya?tan insana, sesiyle sar?lmay? amaçlad??? bu çal??ma, ya?am?n ini? ç?k??lar?, yürek sanc?s?, dostluk ve a?k üzerine bir iç dökü?tü. ?ark?n?n sözlerinin ve müzi?inin, gerçek hikâyelere dokunmas? ile birlikte albüm çal??malar? s?ras?nda duygusal anlar ya?and?. Burak Ba?aran, bu klibi ile müzi?in ve insan hikâyelerinin ayr?lmaz bir bütün oldu?unu bir kez daha vurgulad?. Özkan ?en prodüktörlü?ündeki bu albümün di?er ?ark?lar?nda ise a?k ad?na ya?ad???n?z her ?eyi bulacaks?n?z. https://youtu.be/sVFSKKaFpOo