ANTALYA HAKKINDA SAYFASI

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi
antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi
antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi
antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi
Hakkında;

Tarihçe

Antalya Devlet Hastanesinin nüvesi 1918 yılında İtalyanlar tarafından atılmış olup, 1920 yılına kadar İtalyan Hastanesi adı altında hizmet vermiştir. 1920 yılında Mermerli Semtinin üst kısmında Dizdarzade Rıza Efendi'nin belediye reisliği zamanında Guraba Hastanesi adıyla ve 20 yatakla hizmetlerine devam etmiş, poliklinik hizmeti de hastanenin karşısında, tadil edilmiş bir evde verilmiştir. O zamanki şartlarda, hastanenin kadrolu bir doktoru ve hemşiresi olmadığından, sağlık hizmetleri belediye doktoru tarafından yürütülmekteydi. Bir kaç yıl sonra maddi imkansızlık yüzünden kapanmakla karşı karşıya kalan hastane, belediyenin devreye girmesi ile faaliyetlerine devam edebilmiştir.1925 yılında 1 başhekim, 3 doktor, 30 yatak kapasiteli Guraba Hastanesi, 1930 yılında Özel İdareye geçerek Memleket Hastanesi adını almıştır. Sadece dahiliye ve hariciye servisleri ile hizmet verebilen hastaneye, 1935 yılında Doğum ve Kadın Hastalıkları Servisi de eklenerek 1952 yılında yatak sayısı 90'a, 1968 yılında ise 200'e çıkarılmıştır.

1970'li yılların başında, yeni hastane projesine ağırlık verilmesi nedeniyle yenileme yapılamayan mevcut binanın, iyice yetersiz kaldığı görülerek kapsamlı bir tadilat ve yenileme hareketi başlatılmasına karar verilmiştir. Maddi imkanların, bir yardım derneği kurularak arttırılması için, Antalyalı hayırseverlerin desteği alınmıştır. Bu nedenle hastanenin onarımı ve donatımını amaç edinen Antalya Devlet Hastanesi Güçlendirme Derneği kurulmuştur. Yardımsever insanların görülmemiş bir içtenlikle sağladıkları kaynaklarla tıbbi alet ve cihaz eksikleri tamamlanmış, hastaneye ek kat yapılmış, yatak sayısı tekrar normal seviyesine getirilmiştir. Odun sobası ile ısıtılan hastaneye yardımlar sayesinde kalorifer tesisatı kurulmuştur. Ayrıca Poliklinik ve mutfağın yenilenmesi, morg yapımı, çatı onarımı ve pencerelerin değiştirilmesiyle yenilene hastane ile, 1985 sonlarına kadar Antalya ve çevresine, o günlerin koşullarıyla en iyi hizmet verilmeye çalışılmıştır.

1985-2007 yılları arası hizmet veren Antalya Devlet Hastanesi binasının 1970 yılında 400 yatak kapasiteli olacak şekilde yapımına başlanmış ve 15 yıllık inşaat süresinden sonra 1985 yılı ortalarında hizmete girmiştir. Ayrı bir binada hizmet veren 125 yataklı Doğum Evi ise, 1986 yılında kapatılarak Devlet Hastanesi bünyesine dahil edilmiş, hastanenin kadrolu yatağı da 525 'e çıkarılmıştır. Yatak kapasitesinin hizmet verilen nüfus yoğunluğuna göre yetersiz kalması nedeniyle binaya yapılan ilavelerle, 1997 yılında kadrolu yatağı 600'e çıkarılmıştır. Bölge hastanesi konumunda hizmet vermiş olan Antalya Devlet Hastanesinin 2005 yılındaki fiili yatak sayısı ise 625 idi.

Semt poliklinikleri ile de  poliklinik hizmetleri yaygınlaştırılmıştır.

Yorum yapmak için "Giriş" yaparak yorum yapabilirsiniz.
Yorumlar;